Сокет файлов клиент

Отворете Unix сокет за дейтаграми, при грешка изведете съобщение и излезте от програмата. Настройте структурата за името на сървъра на сокета към "socket.soc". Изпратете съобщение до сървъра. Затворете сокета.

fsclient.c

#include <unistd.h>
#include <stdlib.h>
#include <stdio.h>
#include <string.h>
#include <errno.h>
#include <sys/types.h>
#include <sys/socket.h>

#define SOCK_NAME "socket.soc"
#define BUF_SIZE 256

int main(int argc, char ** argv)
{
 int  sock;
 sock = socket(AF_UNIX, SOCK_DGRAM, 0);
 char buf[BUF_SIZE];
 struct sockaddr srvr_name;

 if (sock < 0) 
 {
  perror("socket failed");
  return EXIT_FAILURE;
 }
 srvr_name.sa_family = AF_UNIX;
 strcpy(srvr_name.sa_data, SOCK_NAME);
 strcpy(buf, "Hello, Unix sockets!");
 sendto(sock, buf, strlen(buf), 0, &srvr_name,
 strlen(srvr_name.sa_data) + sizeof(srvr_name.sa_family));
 close(sock);
}

results matching ""

  No results matching ""