Какво е системно програмиране?

Системното програмиране е дисциплина, която се занимава с разработката на системен софтуер. Характерно за системния софтуер е, че обикновено той взаимодейства пряко с хардуера и системните библиотеки на ядрото на операционната система (ОС) и служи за платформа на други приложения, които в повечето случаи се използват от крайния потребител (приложен софтуер).

01.png

Самите операционните системи, като Линукс, Windows, macOS и др., могат също да се разглеждат като системен софтуер, тъй като на практика те управляват всички други програми и ресурси. Други примери са системни драйвери, шелл (shell), текстов редактор (text editor), компилатор (compiler) и дебъгер (debugger), инструменти (tools) и демони (daemons) на операционната система и др. Понякога един програмен продукт може да се разглежда както като приложен, така и като системен софтуер. Например, системите за бази данни изпълняват системни функции за други програми, но предлагат и инструменти, използвани в ежедневната работа на системни оператори, анализатори на данни и др. В операционната система Линукс, системните инструменти обикновено се намират в директориите “/sbin” и “/usr/sbin”. От Системните програмисти се изисква да имат добра представа за хардуера и ОС, на които работят. Необходимо е да се използват правилно и оптимално ресурсите на системата.

results matching ""

    No results matching ""