Мрежов сокет файлов клиент

Проверете входните аргументи, излезте при грешка. Отворете INET, STEAM сокет, излезте при грешка. Вземете хост името сървъра, излезте при грешка. Конфигурирайте и свържете сокета към адреса на сървъра и порт, излезте при грешка. Изведете на екрана, че очаквате вход и прочетете нов текстов ред от клавиатурата. Изпратете въведения текст към сокета. Прочетете отговор от сокета и го отпечатайте. Затворете сокета.

netclient.c

#include <string.h>
#include <unistd.h>
#include <stdio.h>
#include <stdlib.h>
#include <errno.h>
#include <strings.h>
#include <sys/types.h>
#include <sys/socket.h>
#include <netinet/in.h>
#include <netdb.h> 

#define BUF_SIZE 256

int main(int argc, char ** argv)
{
  int sock, port;
  struct sockaddr_in serv_addr;
  struct hostent *server;
  char buf[BUF_SIZE];

  if (argc < 3) 
  {
    fprintf(stderr,"usage: %s <hostname> <port_number>\n", argv[0]);
    return EXIT_FAILURE;
  }
  port = atoi(argv[2]);
  sock = socket(AF_INET, SOCK_STREAM, 0);
  if (sock < 0)
  {
   printf("socket() failed: %d", errno);
   return EXIT_FAILURE;
  }
  server = gethostbyname(argv[1]);
  if (server == NULL) 
  {
   printf("Host not found\n");
   return EXIT_FAILURE;
  }
  memset((char *) &serv_addr, 0, sizeof(serv_addr));
  serv_addr.sin_family = AF_INET;
  strncpy((char *)&serv_addr.sin_addr.s_addr, (char *)server->h_addr, server->h_length);
  serv_addr.sin_port = htons(port);
  if (connect(sock, &serv_addr, sizeof(serv_addr)) < 0) 
  {
   printf("connect() failed: %d", errno);
   return EXIT_FAILURE;
  }
  printf(">");
  memset(buf, 0, BUF_SIZE);
  fgets(buf, BUF_SIZE-1, stdin);
  write(sock, buf, strlen(buf));
  memset(buf, 0, BUF_SIZE);
  read(sock, buf, BUF_SIZE-1);
  printf("%s\n",buf);
  close(sock);
  return 0;
}

results matching ""

  No results matching ""