Управление на процесите

В таблицата са представени команди за управление на процесите:

Команда Информация
ps моментна снимка на текущите процеси.
top показва процесите на Linux.
kill изпраща сигнал към процес.
pgrep, pkill търсене или сигнал процеси въз основа на име и други атрибути.
killall убива процесите по име.
Ctrl-C убива процеса на преден план.
Ctrl-Z прекъсва процеса на преден план.
jobs показва статуса на задачите.
fg връща прекъснатия процес на преден план.

Повече информация: https://www.tecmint.com/linux-process-management/

Пример:

$ pgrep -u tecmint top
$ kill 2308
$ pgrep -u tecmint top
$ pgrep -u tecmint glances
$ pkill glances
$ pgrep -u tecmint glances

results matching ""

    No results matching ""