Направете файл с дупка

 • Инициализирайте променливите
 • Създайте файл, като използвате за името му първият аргумент, предаден на програмата
 • Ако не се отвори, изведете грешка и излезте
 • Запишете името на файла във файла
 • Прескочете 16777216 байта напред във файла
 • Запишете отново името на файла във файла
 • Затворете файла

makesparse.c

#include <stdio.h>
#include <string.h>

#define BIG_SIZE 0x1000000

int main(int argc, char * argv[])
{
 FILE * f;
 f = fopen(argv[1], "w");
 if (f == NULL) 
 {
   printf("ERROR creating file: %s", argv[1]);
   return 1;
 }
 fwrite(argv[1], 1, strlen(argv[1]), f);
 fseek(f, BIG_SIZE, SEEK_CUR);
 fwrite(argv[1], 1, strlen(argv[1]), f);
 fclose(f);
}

results matching ""

  No results matching ""