Клиент за памет

Създайте ./shmemserv, излезте при грешка. Разпределете споделената памет. Докато текущото съобщение не е "q". Заключете паметта за клиента, задавайте ред на сървъра. Изчакайте, ако сървърът използва паметта. Ако сървърът е обработил последното съобщение - посочете, че клиентът е обработил текущото съобщение, отпечатайте съобщението от сървъра, прочетете ред от клавиатурата и премахнете заключването на клиента. Премахнете споделената памет.

shmemcli.c

#include <sys/types.h>
#include <sys/ipc.h>
#include <sys/shm.h>
#include <stdio.h>
#include <stdlib.h>
#include <string.h>
#include "shmemtypes.h"

int main(int argc, char * argv[])
{
 key_t key;
 int shmid;
 struct memory_block * mblock;
 key = ftok(FTOK_FILE, 1); 
 if (key == -1)
 {
   printf("Failed to generate unique key. Server compiler with a wrong name?\n");
   return EXIT_FAILURE;
 }

 shmid = shmget(key, sizeof(struct memory_block), 0666);
 if (shmid == -1)
 {
   printf("Server is not running!\n");
   return EXIT_FAILURE;
 }

 mblock = (struct memory_block *) shmat(shmid, 0, 0);
 while (strcmp("q\n", mblock->string) != 0)
 {
   int i = 0;
   mblock->client_lock = BUSY;
   mblock->turn = SERVER;
   while ((mblock->server_lock == BUSY) && (mblock->turn == SERVER));
   if (mblock->readlast == SERVER)
   {
    mblock->readlast = CLIENT;
    printf("Server sends %s\n", mblock->string);
    while ((i < (MAXLEN - 1)) && ((mblock->string[i++] = getchar()) != '\n') );
    mblock->string[i] = 0;
    mblock->client_lock = FREE;
   }
 }
 printf("Client exits\n");
 shmdt((void *) mblock);
 return EXIT_SUCCESS;
}

results matching ""

  No results matching ""