Четене и отпечатване на файл

Инициализирайте променливите. Отворете файла readfile.c, при проблем отпечатайте грешка. Докато четенето от файла връща дължина различна от 0. Ако дължината е -1 и грешката е EINTR, опитайте да прочетете отново. Ако дължината е -1 и грешката <> EINTR, изведете грешка и преустановете. В противен случай отпечатайте буфера. Затворете файла, отпечатайте грешка при проблем.

readfile.c

#include <fcntl.h>
#include <stdio.h>
#include <unistd.h>
#include <errno.h>
#define BUF_SIZE 1000000
int main(int argc, char *argv[])
{
  int fd = open("./readfile.c", O_RDONLY);
  if (fd == -1)
  {
    printf("ERROR opening the file!\n");
    return -1;
  }
  ssize_t len;
  char buf[BUF_SIZE];
  while ((len = read(fd, buf, BUF_SIZE - 1)) != 0)
  {
    if (len == -1)
    {
      if (errno == EINTR) continue;
      printf("ERROR reading the file!\n");
      break;
    }
    printf("%s", buf);
  }
  if (close(fd) == -1)
  {
    printf("ERROR closing the file!\n");
    return -2;
  }
  return 0;
}

results matching ""

  No results matching ""