Как да получите помощ в Линукс?

Повечето системни приложения и команди, работещи в конзолен режим на операционната система Линукс, имат съпътстваща документация във формата на страници от ръководства - manual pages. За достъп до тях можете да използвате програмата man, със следния формат:

man <команда>

където <команда> е името на приложението, за което искате да получите информация. Ако съществува ръководство за избраната команда, man ще отпечата първата страница на екрана и ще предостави на потребителя средства за навигация в останалата част. Подробно описание на функциите, съответно можете да видите със следната команда:

man man

04.png
По-важните клавиши, които можете да изполвате при работа в програмата са PgUp за прелистване на страница нагоре, PgDn за прелистване на страница надолу и клавиша q за изход.

results matching ""

    No results matching ""