Стандартни потоци

В общия случай, компютърните програми получават входна информация (от файл, клавиатура и т.н.), обработва я и извежда резултат, под формата на изходната информация (файлове, текст, изображение и т.н.). За стандартните конзолни приложения, входните данни се въвеждат от клавиатурата на компютъра, а изходните данни се извеждат на текстов екран.

В този модел на вход и изход на данните, не е известно предварително колко и какви данни ще бъдат получени от потребителите и съответно изведени като резултат. Такъв тип вход и изход се наричат текстови потоци.

Всяка програма, която изпълняваме на командния ред в Линукс, е свързана автоматично към три потока от данни:

поток информация
STDIN (0) Стандартен вход (данни, подадени в програмата, по подразбиране от клавиатурата)
STDOUT (1) Стандартен изход (данни, отпечатани от програмата, по подразбиране към текстовия терминал)
STDERR (2) Стандартна грешка (за съобщения за грешки, по подразбиране към текстовия терминал)

11.png

results matching ""

    No results matching ""