Трансфер на файлове

Операционната система Линукс предоставя различни средства за прехвърляне на информация между компютри. Обикновено се използва моделът “клиент-сървър”, при който клиентите инициират връзки и запитвания към сървър, който съответно отговаря на получените заявки.

В нашата работна среда използваме протоколът за трансфер на файлове File Transfer Protocol. Това е стандартен мрежов протокол, използван за прехвърляне на компютърни файлове между клиент и сървър в компютърна мрежа. Можете да копирате файлове в директорията ~/ftp/files локално, на Вашата работна система:

06_1.png

Достъп до тези файлове можете да получите с всеки Интернет браузър, като се свържете с адреса на учебния сървър и се идентифицирате с Вашето потребителско име и парола за достъп:

06_2.png

Също така можете да управлявате файловете от Вашата папка ~/ftp/files с всеки един клиент поддържащ протокола FTP (Например: програмата FileZilla).

results matching ""

    No results matching ""