Трансфер на файлове

Операционната система предоставя различни средства за прехвърляне на информация между компютри. Обикновено се използва моделът "клиент-сървър", при който клиентите инициират връзки и заявки към сървър, който им отговаря.

Използваме протоколът за трансфер на файлове File Transfer Protocol. Стандартен мрежов протокол за прехвърляне на файлове между клиент и сървър в компютърна мрежа. Можете да копирате файлове локално във Вашата папка:

06_1.png

Достъп до тези файлове можете да получите с всеки Интернет браузър, като се посетите адреса на работният сървър и се идентифицирате с потребителско име и парола за достъп:

06_2.png

Можете да управлявате файловете от Вашата папка с всеки един клиент поддържащ протокола FTP (Например: FileZilla).

results matching ""

    No results matching ""