Компилирайте в асемблер

Използвайки gcc компилирайте в асемблер, посредством следната команда:

gcc -S first.c

Резултатът се записва във файл first.s, който трябва да изглежда по следния начин:

04.png

results matching ""

    No results matching ""