Процеси в Линукс

Основната задача на операционните системи е да изпълняват компютърни програми. При стартирането на всяка програма се създават един или повече процеси, които на практика представляват програмен код в изпълнение. Но освен статичен код, те също така се състоят от данни, ресурси, състояние и виртуализиран компютър.

В Линукс всеки процес се представя с уникален идентификатор, наречен pid. Когато няма активни процеси, операционната система фиктивно изпълнява специален “бездействащ” процес (idle process), който има уникален идентификатор pid = 0.

Процесите могат да създават други процеси, като оригиналният процес се нарича “родител” (parent), а новосъздадения се нарича “дете” (child). По този начин се създават йерархични групи от процеси, които могат да комуникират и споделят ресурси помежду си.

Всеки процес е собственост на потребител и група, регистрирани в операционната система. В повечето случаи, това е потребителят, който е стартирал приложението и съответно групата, към която той принадлежи.

results matching ""

    No results matching ""