Oтдалечен достъп

За осъществяване на отдалечен достъп до сървъра се изполва програмата PuTTY, която се разпространява като софтуер с отворен код и може да бъде изтеглена безплатно от Интернет на адрес: https://putty.org/

03.png

results matching ""

    No results matching ""