Компилатор GCC

  • Компилаторът GCC е разработен по проекта GNU и поддържа различни програмни езици.
  • Първоначално е наречен GNU C Compiler, когато е работил само с програмния език C.
  • Ще го използваме, за да направим нашите програми изпълними.

02.png

Повече информация: https://en.wikipedia.org/wiki/GNU_Compiler_Collection

results matching ""

    No results matching ""