Текстовият редактор Nano

Текстовите файлове са често използвано средство за съхранение и обмен на информация в Линукс. Поради това, почти всяка една дистрибуция предлага средства за работа с тях. В нашата работна среда ще използваме текстовия редактор Nano:

13.png

Някои от основните функции на Nano са:

Файлов контрол

Клавиш Пояснение
nano readme.txt Отваря или съдава файл readme.txt
Ctrl-o Y Enter Запазва промените
Ctrl-r Alt-f Отваря нов файл
Alt-> Превключва към следващ отворен файл
Alt-< Превключва към предишен отворен файл
Ctrl-x Изход от редактора

Навигация в съдържанието

Клавиш Пояснение
Ctrl-a Преместване в началото на текущия ред
Ctrl-e Преместване в края на текущия ред
Ctrl-v Прелистване страница надолу
Ctrl-y Прелистване страница нагоре
Alt-\ Позициониране в началото на файла
Alt-/ Позициониране в края на файла
Alt-g Позиционира към желан ред от файла

Копиране и вмъкване

Клавиш Пояснение
Alt-a Избор на блок за копиране или вмъзкване
Alt-a Alt-^ Копиране (Copy) на избрания блок в клипборда
Alt-a Ctrl-k Изрязване(Cut) на избрания блок в клипборда
Ctrl-k Изрязване(Cut) от позицията на курсора до края на реда
Ctrl-u Вмъкване (Paste) съдържанието от клипборда на текущата позиция

Търсене и заместване

Клавиш Пояснение
Ctrl-w Търсене на текст
Alt-w Повтаря последното търсене
Alt-r Търсене и заместване

Полезна информация:

results matching ""

    No results matching ""