Компилирайте до обектен файл

Използвайки gcc компилирайте до обектен файл, посредством следната команда:

gcc -c first.c -o first.o

Резултатът се записва във файл first.о, който трябва да изглежда по следния начин:

05.png

results matching ""

    No results matching ""