Използване на анонимни тръби

 • Отворете тръба (pipe) и запазете входно/изходните файлови дескриптори (I/O FD)
 • Създайте дъщерен процес (fork)
 • Родителски процес: затворете входният файлов дескриптор (input/read)
  • Запишете съобщение на изходният файлов дескриптор (output/write)
  • Затворете изходният файлов дескриптор (output/write)
 • Дъщерен процес: затворете изходният файлов дескриптор (output/write)
  • Прочетете съобщение от входният файлов дескриптор (input/read)
  • Отпечатайте полученото съобщение
  • Затворете входният файлов дескриптор (input/read)

passmsg.c

#include <stdio.h>
#include <string.h>
#include <sys/types.h>
#include <unistd.h>
int main (int argc, char * argv[]){
 int pipedes[2];
 pipe(pipedes);
 pid_t pid = fork();
 if ( pid > 0 ){ 
  char *str = "String passed via pipe\n";
  close(pipedes[0]);
  write(pipedes[1], (void *) str, strlen(str) + 1); 
  close(pipedes[1]);
 } else{
  char buf[1024];
  int len;
  close(pipedes[1]);
  while ((len = read(pipedes[0], buf, 1024)) != 0) write(2, buf, len); 
  close(pipedes[0]);  
 }
 return 0;
}

results matching ""

  No results matching ""