Въведение

Настоящата книга "Linux System Programming" е съвместна инициатива на Бургаски Свободен Университет и IBA Group, и е част от безплатният курс "Системно програмиране под Linux", като допълнителен учебен материал в електронен вид.

Тази книга се разпространява под лиценз CC-BY-NC-SA и е налична за безплатно свободно изтегляне в електронен формат (pdf, mobi, epub) в Интернет на адрес: https://dimitarminchev.gitbooks.io/linux-system-programming, а използваните материали са достъпни в електронното хранилище GitHub в Интернет на адрес: https://github.com/dimitarminchev/LSP/.

FORMAT ISBN
PDF 978-619-7126-69-3
MOBI 978-619-7126-70-9
EPUB 978-619-7126-71-6

Автор

Димитър Минчев е университетски преподавател в Център по информатика и технически науки на Бургаски свободен университет. Инициатор и ръководител на Академията за таланти по програмиране , уникална и единствена по рода си школа по програмиране за ученици в град Бургас. Създател на Школа по роботика в БСУ.

Образователно квалификационни степени “Бакалавър”, „Магистър“ и “Доктор” по специалност “информатика” получава съответно: през 2003 от Бургаски свободен университет, през 2007 от Шуменски университет “Епископ Константин Преславски” и през 2012 от Института по информационни и комуникационни технологии на Българската академия на науките.

Области на научни интереси: Компютърни науки, архитектури и мрежи, цифрова обработка на сигнали.

Членство в научни организаци: Съюз на математиците в България, Съюз по електроника, електротехника и съобщения (СЕЕС), Дружество по информатика и компютърни науки.

Контакт

Служебен: тел. +359 56 900 477 и e-mail: mitko@bfu.bg

Личен: моб. +359 899 148 872 и e-mail: dimitar.minchev@gmail.com

Блог: http://www.minchev.eu

results matching ""

    No results matching ""