Стартирайте изпълнимата програма

За да стартирате изпълнимата програма използвайте следния команден ред:

./first

Резултатът от изппълнението трябва да изглежда по следния начин:

07.png

results matching ""

    No results matching ""