Определяне на общи данни

Определете FTOK_FILE = './semserv'. Дефиниране на структурата на споделената памет memory_block. string съдържа текущото съобщение.

semtypes.h

#ifndef SHMEM_TYPES
#define SHMEM_TYPES

#define FTOK_FILE "./semserv"

#define MAXLEN 512

struct memory_block
{
   char string[MAXLEN];
};

#endif

results matching ""

    No results matching ""