Програма за намиране сумата на числа

 • Инициализирайте променливa, sum=0
 • Отпечатайте стойността на argc
 • Отпечатайте стойностите в argv
 • num_count = втората стойност в argv
 • Направете num_count на брой пъти: четене число от клавиатурата и добавяне към сумата
 • Отпечатайте стойността на сумата
#include <stdio.h>
#include <stdlib.h>
int main(int argc, char* argv[]) 
{
 int numbers_count = 0, sum = 0;
 char temp_str[50];
 printf("The value of argc: %d\n", argc);
 printf("The value(s) in argv:\n");
 for(int i = 0; i < argc; i++) {
  printf("> argv[%d]=%s\n", i, argv[i]);
 }
 numbers_count = atoi(argv[1]);
 printf("Enter %d numbers:\n", numbers_count);
 for(int i = 0; i < numbers_count; i++) {
  scanf("%s", temp_str);
  sum += atoi(temp_str);
 }
 printf("Total sum is %d\n", sum);
}

12.png

results matching ""

  No results matching ""