Дебъгване с GDB

За да компилирате изходния код на програмата с включена възможност за дебъгване:

gcc -g <program name>.c

За да стартирате дебъгера:

gdb a.out

За да поставите точка на прекъсване, където програмата ще спре изпълнението:

b [function name, line number]

За да стартирате програмата:

r [command line arguments]

В таблицата са дадени съкратените клавишни комбинации полезни при работа с дебъгера:

Клавиш Информация
h Помощ
n Стъпка напред един блок код
s Стъпка напред един ред код
p [variable] Отпечатва стойността на променливата variable
info locals Отпечатва стойностите на всички локални променливи
bt Показва последователността на функциите, наречени до тази точка на изпълнение
q Изход

Повече информация: Introduction to GDB и Harvard University CS50

results matching ""

    No results matching ""