Опашка за съобщения

Опашките за съобщения могат да бъдат описани като вътрешен свързан списък в адресното пространство на ядрото. Съобщенията могат да бъдат изпратени в опашката и извлечени от опашката по няколко различни начина. Всяка опашка за съобщения е уникално идентифицирана от IPC идентификатор.

01.png

Повече информация: Message Queues

results matching ""

    No results matching ""