Чат

Сървър (chatsrv.c)

Създайте файл на име ./fifofile. Отворете за писане ./fifofile в случай на грешка излезте. Стартирайте цикъл, който работи докато получим "q" от клавиатурата. Прочетете символ (key) и го запишете във файла. Ако key* е Enter използвайте flush**. Затворете и изтрийте файла.

#include <stdio.h>
#include <sys/types.h>
#include <sys/stat.h>
#include <unistd.h>
#define FIFO_NAME "./fifofile" 
int main(int argc, char * argv[]) {
 FILE * f;
 char ch;
 mkfifo(FIFO_NAME, 0600); 
 f = fopen(FIFO_NAME, "w");
 if (f == NULL){ 
  printf("Failed to open FIFO!\n");
  return -1;
 } 
 do {
  ch = getchar();
  fputc(ch, f);
  if (ch == 10) fflush(f);
 } while (ch != 'q');
 fclose(f);
 unlink(FIFO_NAME);
 return 0;
}

Клиент (chatclnt.c)

Отворете за четене файл на име ./fifofile. Стартирайте цикъл, който работи докато получим "q" от клавиатурата. Прочетете символ (key). Изведете получения символ в конзолата. Затворете и изтрийте файла.

#include <stdio.h>
#include <unistd.h>
#define FIFO_NAME "./fifofile"
int main ()
{
 FILE * f;
 char ch;
 f = fopen(FIFO_NAME, "r");
 do
 {
  ch = fgetc(f);
  putchar(ch);
 } while (ch != 'q');
 fclose(f);
 unlink(FIFO_NAME);
 return 0;
}

results matching ""

  No results matching ""