Определяне на общи данни

Определете идентификационен номер на опашката FTOK_FILE. Дефинирайте структурата на споделената памет memory_block:

 • server_lock е 1, когато сървърът използва паметта
 • client_lock е 1, когато клиентът използва паметта
 • turn е 0, когато чакате клиентско съобщение
 • turn е 1, когато чакате съобщение от сървъра
 • readlast е 0, когато клиентът получи последно съобщение
 • readlast е 1, когато сървър получи последно съобщение
 • string държи текущото съобщение

shmemtypes.h

#ifndef SHMEM_TYPES
#define SHMEM_TYPES

#define FTOK_FILE "./shmemserv"

#define MAXLEN 512
#define FREE 1
#define BUSY 0
#define SERVER 1
#define CLIENT 0

struct memory_block
{
 int server_lock;
 int client_lock;
 int turn;
 int readlast;
 char string[MAXLEN];
};

#endif

results matching ""

  No results matching ""