Файловете в Linux

Един от основните принципи в Юникс и Линукс гласи: "Всичко е файл!" Файловете с данни, директориите, информация за хардуерните устройсва в системата, информация за процесите или важни конфигурационни параметри на системата са представени като файлове.

Съществуват следните видове файлове:

  • inode - структура данни, която описва обект на файловата система.
  • Файловете винаги се отварят от потребителското пространство с име.
  • Двойката filename и inode се наричa връзка (link).
  • Редовни файлове = байтове данни.
  • Директории = картографиране между имена на файлове и inodes (връзки).
  • Твърди връзки = множество връзки свързват различни имена със същия inode.
  • Символни връзки = като обикновени файлове, които съдържат пълния път на свързаните файлове.
  • Специални файлове = файлове с блокирани устройства, файлове със символни устройства, наречени тръби, досиета за Unix домейни.

results matching ""

    No results matching ""