Пренасочване на потоци

Линукс поддържа различни средства за работа с входно-изходните потоци, например:

  • Операторът “по-голямо” > пренасочва изхода на програмите към файл, вместо да бъдат отпечатани на екрана. Ако файлът вече съществува, съдържанието му ще бъде изтрито и версия с новото съдържание ще бъде запазена.
  • Операторът “двойно по-голямо” >> пренасочва изхода и го добавя към файл, ако вече съществува.
  • Операторът “конвейер” | пренасочва изхода на програмата отляво като вход на програмата отдясно.

12.png

В горния пример създаваме текстов файл file1.txt, който съдържа списък с файловете в текущата директория. Забележете, че файлът, който създадохме, също е в списъка. Първо се създава файлa, след това се изпълнява командата и изходът се запазва в него.

След това в същия файл отново добавяме листинга на текущата директория.

В третия пример извеждаме списъка с файлове в текущата директория, пренасочваме го към командата head, която взима първите три реда, които се пренасочват към командата tail, която оставя само последния ред.

results matching ""

    No results matching ""