Въведение

Настоящата електронна книга "Linux System Programming" е съвместна инициатива на Бургаски Свободен Университет и IBA Bulgaria, като допълнителен учебен ресурс от безплатният курс "Линукс системно програмиране".

Учебното пособие е налично за свободно четене под формата на GitBook базиран електронен формат. Учебните ресурси са налични за свободно изтегляне от GitHub базирано електронно хранилище. Всични учебни материали се разпространяват под безплатен лиценз CC-BY-NC-SA.

Формат ISBN
PDF 978-619-7126-69-3
MOBI 978-619-7126-70-9
EPUB 978-619-7126-71-6

Автор

Димитър Минчев е университетски преподавател към Център по информатика и технически науки при Бургаски свободен университет. Създава уникалните Академията за таланти по програмиране и Школа по роботика за ученици от Бургас. Подготвя студенти за Републиканската студентска олимпиада по програмиране в Клуб по състезателно програмиране. Организира най-голямото съревнование за разработка на настолни и мобилни приложения на морето ХАКАТОН @ БСУ. Инициира ученическото състезание по програмиране [email protected]. Преподавател от националната програма Обучение за ИТ кариера на Министерството на образованието и науката.

Контакт
Служебен тел. +359 56 900 477 и e-mail: [email protected]
Личен моб. +359 899 148 872 и e-mail: [email protected]
Блог http://www.minchev.eu

results matching ""

    No results matching ""